บริษัท สถาพรมาเก็ตติ้ง จำกัด

อาคารเลขที่ 59/2 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 (กม. 20)

ต.คอกกระบือ อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทรศัพท์ : 0-3482-3422, 0-3411-9710

โทรสาร : 0-3482-4659

Email: info@sathaporn.co.th