เกี่ยวกับเรา

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงร้ายในบ้านเรือน
เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท
มีสำนักงาน และโรงงานการผลิต ตั้งอยู่ที่ 59/2 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วิสัยทัศน์

ผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ไล่และป้องกันแมลงร้ายในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถเติมเต็มความต้องการ และมีส่วนทำให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

  • พัฒนาและสรรหาสินค้าที่เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค
  • ขยายตลาดเป้าหมายและสายผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไรให้บริษัท
  • ควบคุมและลดต่นทุนอย่างมีประสิทธิผล
  • สร้างความพอใจและผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น
  • พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากร
  • สร้างขวัญ กำลังใจ และความมั่นคงให้แก่บุคลากร
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
  •  

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงโดยเป็นที่ยอมรับ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญดูแล ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน(QA) รวมทั้งให้ ความสำคัญในส่วนของการบริหารจัดการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญมายาวนาน มีห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่มีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยจำรองรูปแบบการใช้งานจริง พร้อมใช้เครื่อง GAS- CROMATOGRAPH ตรวจสอบปริมาณส่วนผสม ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้บริโภค และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความเป็นมา

2561
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ”
รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2561
2550
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Awards "ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ" จากโครงการ “SMEs Best Brand Awards 2007
ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Awards "ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ" จากโครงการ “SMEs Best Brand Awards 2007” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสมาคมการจัดการ ธุรกิจแห่งประเทศไทย
2550
2545
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 VERSION ปี 2000 จากสถาบัน SGS, NAC และ UKAS ฉบับที่ 2
เพิ่มกำลังการผลิตยากันยุงชนิดขดเพิ่มขึ้นถึงกว่า 700 ล้านขดต่อปี มีพนักงานมากกว่า 200 คน โดยมีการส่งออกประมาณร้อยละ 95 นับว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สามารถนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 VERSION ปี 2000 จากสถาบัน SGS, NAC และ UKAS ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นการยืนยันในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทฯ จึงนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้แทนระบบเดิม Capable of bringing in foreign funds to help the country's economy. SGS, NAC, and UKAS, the 2nd edition, awarded a certificate of international standard ISO 9001 VERSION Year 2000 to confirm the quality of the products that fulfill the norms. The company has replaced the old system with the ISO 9001:2000 quality management system till it is accepted internationally.
2545
2541
ส่งออกสินค้าไปแถบแอฟริกา
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงแบรนด์ “ELF หรือ TOTAL” ไปจำหน่ายยังประเทศแถบแอฟริกา
2541
2544
ผู้ผลิตยากันยุงรายแรกที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้ผลิตรายแรกที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลงของโลก มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ของสินค้าอย่างเคร่งครัด
2544
2543
ผู้ผลิตยาจุดกันยุงรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9002
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากสถาบัน SGS, NAC และ UKAS ซึ่งเป็น ผู้ผลิตยาจุดกันยุงรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบรับรองนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2543
2540
ส่งออกสินค้าไปประเทศฟินแลนด์
ได้การขยายตลาดเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น โดยในปีนี้ได้ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง “STOPPI” เข้าประเทศฟินแลนด์
2540
2534
กำลังการผลิตสูงสุด
ด้วยกำลังการผลิตยากันยุง 65 ล้านขดต่อปี มีพนักงานดำเนินงานเพียง 20 คนถือว่าเป็นผู้ผลิต ยาจุดกันยุงชนิดขดรายแแรกของเมืองไทย และรับจ้างผลิตยากันยาจุดกันยุงให้กับแบรนด์ ชั้นนำของเมืองไทย เช่น อาท เรดด์ ชิลท็อกซ์ ช้าง และ ไบกอน เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าจัดอยู่ในระดับพรีเมี่ยม และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ
2534