DSC_1566

SMC

สถาพรมาเก็ตติ้ง

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในครัวเรือน
เรา
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและคุณภาพให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงโดยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
บริษัทฯจึงให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญดูแล
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน(QA)
รวมทั้งให้ ความสำคัญในส่วนของการบริหารจัดการควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง

icon1

ใส่ใจผู้บริโภค

icon2

ดูแลสิ่งแวดล้อม

icon3

พัฒนาสินค้าคุณภาพ

ธุรกิจของเรา

เราคือผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KAVARI”, “KAYARI”, “KIRA”, “BUXAWAY” และ “STARPETT”

logo
logo (1)
97

SMC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร

เราจะผ่านวิฤกต Covid-19 ไปด้วยกัน SMC ขอมอบอุปกรณ์ PPE. Face shield ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มีความภูมิใจที่ได้ร่วมป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” บุคลากรทางกา

SMC ห่วงใยสังคมและชุมชน ออกมาตรการจัดการฝุ่นพิษ PM 2.5

ในระหว่างที่เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน บริษัท สถาพร มาเก็ต

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงง