บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างมีคุณภาพที่ดี และมีผลทำให้กระบวนการผลิตของนายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Recommended Posts

1 Comment

  1. Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *