ร่วมงานกับเรา

 • บริษัทสถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด เราต้องการคนที่มีพลังสร้างสรรค์ มาทำงานร่วมกัน ด้วยมาตราฐานการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรักสามัคคี และซื่อสัตย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดไปพร้อมกัน ด้วยสวัสดิการดังต่อไปนี้.

 • ห้องพักพนักงาน  
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินกู้ยืม
 • ท่องเที่ยวประจำปี 
 • จัดเลี้ยงปีใหม่ 
 • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 • อบรมสัมนา

ตำแหน่งงานที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1 อัตรา


 • คุณสมบัติ


  • บันทึกข้อมูลรายงานการผลิตให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อควบคุมแผนการผลิต
  • ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์การบรรจุให้สอดคล้องแผนการผลิต
  • จัดเก็บเอกสารรายงานการผลิตเป็นหมวดหมู่ และง่ายต่อการค้นหา

Sales Representative Officer หลายอัตรา


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา 1 อัตรา


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

หัวหน้าหน่วยผลิดบดวัตถุดิบ 1 อัตรา


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต 1 อัตรา


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

Marketing Product Manager 3 อัตรา


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

Webmaster


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้

Webmaster


 • คุณสมบัติ


  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS และ Java Script ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถออกแบบหน้า Web page ได้