เราจะผ่านวิฤกต Covid-19 ไปด้วยกัน SMC ขอมอบอุปกรณ์ PPE. Face shield ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด มีความภูมิใจที่ได้ร่วมป็นส่วนหนึ่งในการ “ให้” บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละแรงกาย แรงใจในการต่อสู้ และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยฝ่าวิกฤตไวรัส Covid-19 นี้ โดยมอบอุปกรณ์ PPE. Face shield จำนวน. 100. ชุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลในการตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล