• องค์กร

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลง ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KAVARI”, “KAYARI”, “KIRA”, “BUXAWAY” และ “STARPETT”

 • คุณภาพ

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ได้นำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงาน และใช้เก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 • ใส่ใจสังคม

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ใส่ใจในทุกๆ ด้านของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา และการกุศลต่างๆ เป็นต้น เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และถือว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

แนะนำ บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบแรงงานสัมพันธ์ และการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างมีคุณภาพที่ดี และมีผลทำให้กระบวนการผลิตของนายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   

   

 • รู้จักเรา