• องค์กร

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดแมลง ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “KAVARI”, “KAYARI”, “KIRA”, “BUXAWAY” และ “STARPETT”

 • คุณภาพ

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ได้นำมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงาน และใช้เก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 • ใส่ใจสังคม

 • บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
  ใส่ใจในทุกๆ ด้านของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการศึกษา กีฬา และการกุศลต่างๆ เป็นต้น เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และถือว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด

 • เรามุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ใน ครัวเรือนและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างไม่หยุดหยั้ง โดยเน้นการ บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้ความมั่นใจ ในความปลอดภัยแก่ลูกค้า เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตยาจุดกันยุงทั้งใน และต่างประเทศได้นั้นเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ การวางแนวนโยบายที่ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิต และการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ละทิ้งการพัฒนา และค้นคว้า

 • อ่านต่อ